Zorg Technologie

Wat is zorgtechnologie?


In Nederland worden voor zorgtechnologie meerdere begrippen en definities gebruikt, zoals
e-health, m-health en zorg op afstand.

Deze begrippen worden vaak door elkaar heen gebruikt, dit doordat zorgtechnologie nog betrekkelijk nieuw is.

Met Zorgtechnologie bedoelen we; alle technologische hulpmiddelen die u kunt inzetten op het gebied van:

- Zelfstandig of begeleid wonen

- Zorg , Zorg aan huis al dan niet ingekocht.

- Welzijn, Langer thuis wonen d.m.v. technologische hulpmiddelen.

Dit zien we voornamelijk terug in de gezondheidszorg en welzijnssector, voor zowel particulieren mantelzorg , zorgprofessionals als cliënten en hun netwerk.

Bij HN Systemen ligt daarbij de focus op nieuwe technologische hulpmiddelen.

Voorbeelden van zorgtechnologie zijn:  sensortechnologie, beeldzorg, robotica, wearables,
apps, online platformen en serious gaming.

Vaak heeft u recht op een vergoeding via de overheid bij de aanschaf van technologische hulp.

Klik op deze link voor informatie over de Stimuleringsregeling E-Health